Restauracja Stek

Instalacja klimatyzacji (Lennox) oraz wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewenej sal oraz kuchni.