Restauracja finezja

Restauracja finezja

Instalacja klimatyzacji prod. Mitsubishi heavy Industries Ltd. oraz wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.