Menu Zamknij

Program Czyste Powietrze – kto może skorzystać?

program czyste powietrze kto może skorzystać

Czyste Powietrze to program ukierunkowany na poprawę efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji cząstek stałych i innych zanieczyszczeń do atmosfery, spowodowanych ogrzewaniem domów jednorodzinnych przy użyciu starszych źródeł ciepła i niskiej jakości paliwa. Chodzi przede wszystkim o wymianę starych pieców i kotłów na stałe paliwo w celu wydajnego zarządzania energią. Wymiana wraz z pracami termomodernizacyjnymi pomaga nie tylko chronić środowisko, w jakim żyje człowiek, ale także daje duże oszczędności finansowe. Zakup, jak i również montaż pomp ciepła stanie się inwestycyjną alternatywą, by przywrócić jakość życia.

Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w trosce o środowisko

Z Programu Czyste powietrze mogą skorzystać przede wszystkim osoby fizyczne, które są właścicielami bądź współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku lokalu mieszkalnego z osobną kartą wieczystą. Program ma na celu zmniejszyć zanieczyszczenia, które w dużym stopniu zatruwają otoczenie, wpływając ujemnie na zdrowie, przyrodę ożywioną, klimat, jak i również wodę. Smog jest zjawiskiem atmosferycznym, które polega w dużej mierze na współistnieniu związków chemicznych oraz płynów w atmosferze. Obecnie dofinansowanie obejmuje:

  • zakup, jak i również montaż nowych źródeł ciepła, które spełniają wymogi programu,
  • docieplenie budynków (przegrody),
  • wymianę stolarki (okienna i drzwiowa),
  • montaż, a także modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, przeznaczonej do użytku,
  • instalacje odnawialnych źródeł dających energię (instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne),
  • montaż instalacji wentylacyjnej z możliwością odzyskiwania ciepła.

Ekonomiczne rozwiązania

Kwota dofinansowania dla osób, które chcą podjąć się wymiany jakiegokolwiek nieefektywnego źródła ciepła, może wynieść nawet do 30.000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, oraz 37.000 zł dla podwyższonego poziomu, które ma za zadanie dofinansować Państwo. Głównym narzędziem do osiągnięcia celu jest między innymi dofinansowanie przedsięwzięć, które są realizowane przez beneficjentów posiadających uprawnienia do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz ze Związkiem Banków Polskich podjął prace związane z przygotowaniem warunków oferowanych przez banki. Chodzi przede wszystkim o produkty umożliwiające finansowanie kosztów kwalifikowanych związanych z wymianą przestarzałych i niefunkcjonalnych pieców czy samym ociepleniem domów. Cel to uruchomienie i rozpowszechnienie akcji kredytowej na rzecz przeciwdziałaniu smogu. Program Czyste powietrze to idealne rozwiązanie, by móc zrobić wiele dobrego dla otoczenia, w którym żyje społeczność.

Może zainteresuje Cię także...