Dotacje programu Prosument

Projekt programu WFOŚiGW Prosument na lata 2014-2020 – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ( dotacja do pompy ciepła lub fotowoltaiki )

 

Celem programu jest osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na ograniczeniu lub uniknięciu emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez zakup i montaż małych lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

 

Rodzaje przedsięwzięć:

 

 • źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
 • systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrobiogazownie oraz mikrokogeneracja o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Wymagania:

 

 • wysoka jakość instalowanych urządzeń, instalacja liczników energii cieplnej lub elektrycznej
 • gwarancja producenta głównych urządzeń i rękojmia wykonawcy, na co najmniej 5 lat
 • projektowanie i montaż przez osoby posiadające uprawnienia.

Tryb składania wniosków
Część 1) Tryb ciągły – wnioski będą przyjmowane w terminie 30 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia naboru przez NFOŚiGW.
Część 2 i 4) Tryb ciągły. Wnioski składane są w bankach, które zawarły umowę o współpracy z NFOŚiGW
Część 3) Tryb konkursowy – w roku 2014 nie zostały zaplanowane nabory wniosków.

Beneficjenci
Część 1) Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Część 2)

 • osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym w budowie,
 • wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych) którym to budynkom mają służyć zakupione kolektory słoneczne, z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej

Cześć 3) Podmioty podejmujące realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej Kogeneracji.

 

Część 4) Osoby fizycznych posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Forma i warunki dofinansowania
Część 1) Pożyczka
Część 2) Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego realizowana za pośrednictwem banku na podstawie zawartej umowy o współpracy, dotacja w wysokości 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
Część 3) Pożyczka z możliwością umorzenia
Część 4) Kredyt z dotacją do 100% kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu małych lub mikro instalacji odnawialnych źródeł energii.

Maksymalna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie wynosi:

 

 • w przypadku osób fizycznych:
  • jedno źródło energii cieplnej lub elektrycznej – 100 000 zł
  • kilka źródeł energii cieplnej lub elektrycznej – 150 000 zł
 • w przypadku spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych:
  • jedno źródło energii cieplnej lub elektrycznej – 300 000 zł
  • kilka źródeł energii cieplnej lub elektrycznej – 450 000 zł

Oprocentowanie kredytu w skali roku: 1% na okres 15 lat

Masz jakiekolwiek pytania?
Zadzwoń teraz!
+48 792 272 007

Umów się na bezpłatną wycenę
biuro@palmer.com.pl
ul. Myślenicka 95, 30-698 Kraków

Napisz do nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest spółka Palmer sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-698) przy ul. Myślenickiej 95.