Menu Zamknij

Dotacje programu Pone

Dotacje do wymiany pieca węglowego w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Krakowa (PONE)

Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa

Dotacja celowa, zwana dalej dotacją może być udzielona na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska obejmujących:

 

 •  trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na
  • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • ogrzewanie gazowe,
  • ogrzewanie elektryczne,
  • ogrzewanie olejowe,
  • odnawialne źródło energii,
 •  instalację odnawialnego źródła energii,
 •  podłączenie ciepłej wody użytkowej do miejskiej sieci ciepłowniczej związane z likwidacją palenisk węglowych

Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację

Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są:

 • osoby fizyczne
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • osoby prawne
 • przedsiębiorcy

Wysokość dotacji

Podstawą obliczenia maksymalnej wysokości dotacji będzie następujący przelicznik z zastrzeżeniem zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 roku w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402 z późn. zm.):

 • 900 zł za każdy kW (wykazany na wniosku o udzielenie dotacji):
  • mocy nowego źródła ogrzewania w przypadku likwidacji palenisk lub kotłowni węglowych
  • mocy nowego źródła centralnej ciepłej wody użytkowej
  • mocy zainstalowanej pompy ciepła
 •  1 000 zł za każdy metr kwadratowy w przypadku zainstalowania kolektora słonecznego

Miejsce składania wniosku

Wniosek należy składać w Urzędzie Miasta Krakowa, Kancelarii Magistratu pl. Wszystkich Świętych 3/4 lub w Punkcie Obsługi Mieszkańców os. Zgody 2- pokój 7, jak również można przesłać na adres: Wydział Kształtowania Środowiska UMK, 31-949 Kraków, os. Zgody 2.

żródło: www.bip.krakow.pl

U nas zamówisz pompę ciepła i fotowoltaikę z montażem

Masz pytania? Służymy profesjonalnym doradztwem

OZE - wybierz odnawialne źródła energii