Centrum Medyczne Macierzyństwo

Centrum Medyczne Macierzyństwo

Instalacja klimatyzacji w systemie VRF produkcji Daikin oraz wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna VTS