Restauracja Stek

z547458d8df58f

Instalacja klimatyzacji (Lennox) oraz wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewenej sal oraz kuchni.